top of page

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier (BI) är branch- och arbetsgivarorganisation för 3100 bygg-, anläggnings-, och specialföretag verksamma i Sverige.

 

BI förbättrar näringsvillkoren för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

 

Roofias utförande bolag; Kungsbacka Takservice AB, arbetar som medlemmar i BI tillsammans för en attraktiv byggbranch som är ansvarstagande, sund och med trygga och säkra arbetsplatser fria från olyckor.

bottom of page