top of page

Fullvärdig medlem för din trygghet

SF_fullvardigmedlem.png

En kvalitetsstämpel som garanterar vår kvalitetsanda. Alla avtal följer standarder och ger trygghet till våra franchisetagare​.

Svensk Franchise är en intresseorganisation som sedan över 40 år verkar för att franchise som företagsform ska utvecklas och bedrivas klanderfritt.

Vad kostar det att starta?

Som företagare hos Roofia driver du ditt eget företag, med ett starkt varumärke, bra struktur och ett beprövat arbetssätt.

Roofia består idag av ett nätverk, där varje företagare har ensamrätt att bedriva sin verksamhet under vårt varumärke, inom sitt eget geografiska område. Det mest grundläggande för samarbetet mellan dig som företagare och Roofia är att vi tillsammans har som mål att uppnå bästa resultat. Vi har olika ansvar och uppgifter, men arbetar ihop mot ett gemensamt mål.

Att vara företagare inom Roofia innebär att du driver ett eget aktiebolag under varumärket Roofia. Du har tillgång till Roofias affärskoncept, maskin- och produktportfölj, utbildningar, supportfunktioner, tekniska hjälpmedel i allt från besiktning till fakturering samt vår gemensamma marknadsföring.

Du bör själv, eller ihop med en partner, kunna investera 155.000 kr för att starta en grundenhet hos Roofia.

 

Grundenheten avser en enhet om 2 personer med 1 arbetsfordon. Investeringen täcker allt från utbildning till den kontantinsats som behövs för bil, maskiner, utrustning och profilering av din enhet.

  • Inträdesavgift​

  • Kontantinsats nytt arbetsfordon

  • Startpaket med komplett tvättutrustning​

  • Målningsmaskin​

  • Skyddsutrustning

  • Roofnetlicens, verksamhetsmanualer och utbildning​

  • Profilering av fordon​

  • Verktyg

Vi samarbetar med Marginalen bank.
”De underlättar enormt för oss när vi startar upp en ny enhet. Vi slipper krångliga bankmöten och finansieringen är inte längre krånglig!”​
Oscar Ohlander, VD Roofia ​

Oscar.jpg
marginalen-bank.png

Hur blir jag en franchiseföretagare?

Informationsträff

Informationsträffen är ett första steg till att bli franchisetagare hos oss. Boka din plats och kom till vårt huvudkontor i Kungsbacka. Där får du information om vad det innebär att starta.

Du är igång!

Under tiden du är igång har du ständig kontakt med Roofia för vägledning och support.

Personliga möten

Trivs vi ihop och du har de ekonomiska förutsättningarna till att starta så bokar vi in ett flertal personliga möten. Varje möte tar vi oss ett steg närmare till att skriva ett franchiseavtal och påbörja ett fantastiskt partnerskap
 

Avtal

Franchiseavtalet undertecknas.
​Du startar upp din verksamhet med support från Roofia​

Marknadsföring körs igång på din ort.

Utbildning

Utbildning planeras in och genomförs. Utrustning, maskiner, verktyg och bil inhandlas och förbereds tillsammans med oss.

bottom of page