Fullvärdig medlem för din trygghet

SF_fullvardigmedlem.png

En kvalitetsstämpel som garanterar vår kvalitetsanda. Alla avtal följer standarder och ger trygghet till våra franchisetagare​.

Svensk Franchise är en intresseorganisation som sedan över 40 år verkar för att franchise som företagsform ska utvecklas och bedrivas klanderfritt.

Vad kostar det att starta?

Som företagare hos Roofia driver du ditt eget företag, med ett starkt varumärke, bra struktur och ett beprövat arbetssätt.

Roofia består idag av ett nätverk, där varje företagare har ensamrätt att bedriva sin verksamhet under vårt varumärke, inom sitt eget geografiska område. Det mest grundläggande för samarbetet mellan dig som företagare och Roofia är att vi tillsammans har som mål att uppnå bästa resultat. Vi har olika ansvar och uppgifter, men arbetar ihop mot ett gemensamt mål.

Att vara företagare inom Roofia innebär att du driver ett eget aktiebolag under varumärket Roofia. Du har tillgång till Roofias affärskoncept, maskin- och produktportfölj, utbildningar, supportfunktioner, tekniska hjälpmedel i allt från besiktning till fakturering samt vår gemensamma marknadsföring.

Du bör själv, eller ihop med en partner, kunna investera ungefär 50.000-100.000 kr. Det totala kapitalbehovet, inklusive din egen investering, är drygt 400 000 kr och då ingår:​

  • Inträdesavgift​

  • Startpaket med komplett tvättutrustning​

  • Målningsmaskin​

  • Skyddsutrustning

  • Roofnetlicens, verksamhetsmanualer och utbildning​

  • Profilering av fordon​

  • Verktyg, samt bil​

Vi samarbetar med Marginalen bank.
”De underlättar enormt för oss när vi startar upp en ny enhet. Vi slipper krångliga bankmöten och finansieringen är inte längre krånglig!”​
Oscar Ohlander, VD Roofia ​

Oscar.jpg

Hur blir jag en franchiseföretagare?

Ansök

Ansök och boka ett personligt möte med oss. Vi kommer att genomföra ett antal möten så vi lär känna varandra.

Rekrytering

Franchiseavtalet undertecknas.
​Du startar upp din verksamhet med support från Roofia​

Marknadsföring körs igång i din ort.

Utbildning

Utbildning planeras in och genomförs.

Du är igång!

Under tiden du är igång har du ständig kontakt med Roofia för vägledning och support.