top of page

Vilka är vi på Roofia?

Roofia erbjuder kompletta lösningar för takytor.
Vi tillhandahåller en kostnadseffektiv och miljövänlig process för att ge våra kunder fullt skydd mot nedbrytning av deras egendom.


Framförallt ser vi till att lämna ett enastående resultat som ser snyggt ut och håller i många år. 

Vårt företag är ett utpräglat serviceföretag och vi är aktiva på den privata marknaden samt på företags- och fastighetsmarknaden.

 

 Genom många års erfarenhet är vi ledande inom vår bransch.
Vi upprätthåller vår position genom kontinuerliga utbildningar inom framförallt produktutveckling, miljö och säkerhet. 

Vårt team

Vad kan våra kunder vänta sig?

Alltid på Roofia
-vårt kundlöfte och kärnan i vårt varumärke

Kvalitet

Vi skall alltid leverera kvalitet, i allt vi gör, i alla delar av Sverige. Vi arbetar med tjänster och produkter kopplade till ett starkt garantiåtagande. Vi levererar alltid ett perfekt fackmannamässigt resultat. Vi vidareutbildar oss för att ligga främst inom vårt arbetsområde.

 

Service

Vi skall alltid leverera god service och det skall prägla allt vi gör. Våra kunder är vad vi prioriterar och i vårt bemötande skall det göras tydligt att vi är där för våra kunders nytta och önskemål. Vi vill alltid försöka överträffa våra kunders förväntningar på oss.

 

Miljö

Vårt koncept främjar tankesättet "ta hand om" snarare än "byt ut". Att bevara och sköta om en fastighet så att materialen varar längre är en stor vinst för vår miljö. De produkter vi väljer att arbeta med är en viktig del av vårt miljöarbete där hänsyn till både människa och natur styr exempelvis vilka rengöringsmedel vi använder. Hur vi planerar våra arbeten för att minimera antal resor är en annan del av hur vi kan bidra till ett mer hänsynstagande agerande.

 

Säkerhet

Att arbeta på hög höjd medför risker. Dessa risker vill vi minimera så långt det bara är möjligt. Vi arbetar aldrig ensamma på tak. All vår personal är utbildad och har den utrustning och den tid som behövs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Vi chansar inte för att klara av något billigare eller snabbare. Vi är den leverantör som andra ser upp till när det kommer till säkerhet på tak.

bottom of page