top of page

Kvalitet, service, miljö och säkerhet

Inom Roofia arbetar vi utifrån fyra viktiga grundpelare som vi vill att våra kunder skall förknippa varumärket Roofia med och som skall avspeglas i det vi gör.

 

Vi skall alltid leverera kvalitet och god servicesamt ha en stark position vad gäller miljö och säkerhet. Detta skall prägla allt vi gör, i alla avseenden och i alla delar av Sverige. Det skall fortsatt göra att vi är den ledande kedjan i Sverige när det gäller förädling av tak, fasad och marksten.

Kvalitet

Alltid

 

Vi skall alltid leverera kvalitet, i allt vi gör, och i alla delar av Sverige

Garantier

Alltid

 

Vi skall alltid arbeta med tjänster och produker kopplade till ett starkt garantiåtagande.

Service

Alltid

 

Vi skall alltid leverera god service och denna skall prägla allt vi gör.

JOBBA MED OSS

bottom of page