Kvalitet, service, miljö och säkerhet

JOBBA MED OSS

Inom Roofia arbetar vi utifrån fyra viktiga grundpelare som vi vill att våra kunder skall förknippa varumärket Roofia med och som skall avspeglas i det vi gör.

 

Vi skall alltid leverera kvalitet och god servicesamt ha en stark position vad gäller miljö och säkerhet. Detta skall prägla allt vi gör, i alla avseenden och i alla delar av Sverige. Det skall fortsatt göra att vi är den ledande kedjan i Sverige när det gäller förädling av tak, fasad och marksten.

Alltid

 

Vi skall alltid leverera god service och denna skall prägla allt vi gör.

Service

Alltid

 

Vi skall alltid arbeta med tjänster och produker kopplade till ett starkt garantiåtagande.

Garantier

Alltid

 

Vi skall alltid leverera kvalitet, i allt vi gör, och i alla delar av Sverige

Kvalitet
  • Facebook Social Icon

© 2019 ROOFIA FRANCHISE SVERIGE AB

Energigatan 17 E

434 37 Kungsbacka

info@roofia.se

Tel: 0300 32 32 10