top of page

Som företagare med oss får du

• Tillgång till ett ledande affärskoncept för vår marknad
• Låga investerings- och driftskostnader vs förtjänstmöjligheter
• Möjligheten att bli egen företagare men ändå ha kollegor
• Professionell marknadsföring
• Komplett utrustning
• Full utbildning och support avseende allt som har att göra med driften
• Ett starkt varumärke i branschen
• Klar bankfinansiering
• Ett exklusivt marknadsområde/primärområde
• Erfarenhetsutbyte inom kedjan
• Stöd avseende byggande, ägande och drift av företaget


Du får hjälp med fakturering och bokföring, och om så önskas även löneadministration. Dessutom har du tillgång till den samlade erfarenhet och kunskap som finns inom RFS och alla oss som själva byggt bolag och varit med och etablerat Roofia-varumärket. Vi tillhandahåller verktygen med vars hjälp du som franchisetagare kan skapa din egen framgång.

bottom of page