top of page

Varför väljer kunder oss?

Ett starkt varumärke att lita på.

Bra investeringar. Inga överraskningar.

Roofia lämnar alltid en specificerad offert efter utförd besiktning, där alla föreslagna åtgärder specificeras. Hur mycket material, arbete, eventuellt ROT-avdrag och exakt hur mycket kunden totalt kommer att betala framgår alltid tydligt. Inga överraskningar.

Att investera i underhållande åtgärder för sin fastighet är bra ekonomi. Underhåll förlänger tiden materialet håller och tiden tills det är dags att köpa nytt. 

 

I och med att påväxt, orsakad av försurning, förvärrat situationen med alger och mossa på tak har efterfrågan ökat dramatiskt. Stor majoritet av villatak idag består av betong. På betong får påväxt lätt fäste när ytskiktet slitits. En bra investering är att ge taket nytt skydd utan att nödvändigtvis behöva byta ut takets alla delar. 

bottom of page