top of page

Bli egen företagare tillsammans med oss

Som franchisetagare hos Roofia driver du ditt eget företag -med ett starkt varumärke, bra struktur och ett beprövat framgångsrikt koncept.

Roofia består idag av ett nätverk av franchisetagare, där var och en har ensamrätt inom sitt eget geografiska område, att bedriva sin verksamhet under vårt varumärke. Det mest grundläggande för samarbetet mellan dig som franchisetagare och Roofia Franchise Sverige AB (RFS) är att vi tillsammans har som mål att uppnå bästa resultat. Vi har olika ansvar och uppgifter, men arbetar ihop mot ett gemensamt mål.

 

Att vara franchisetagare innebär att du driver ett eget aktiebolag under varumärket Roofia, samtidigt som du har tillgång till Roofias affärskoncept, maskin- och produktportfölj, utbildningar, supportfunktioner, tekniska hjälpmedel i allt från besiktning till fakturering samt vår gemensamma marknadsföring.


Du är med andra ord en egen företagare som har tillgång till ett stort företags alla fördelar. Vi hjälper dig via vår partner Ernst & Young, även med fakturering och bokföring för att du ska kunna fokusera på det som du tycker är roligast och sannolikt är allra bäst på; att driva
försäljning, att genomföra vårt hantverk och att möta kunder. I ditt ansvar som franchisetagare ingår att sköta ditt eget företag inom angivet område genom att skapa försäljning och ge service i form av offerter och sköta kundrelationer, behandla tak enligt Roofia IsoMax-metoden, bedriva kundvård, utnyttja utvecklad know-how och arbetssätt som bygger varumärket Roofia. Allt detta finns beskrivet i vår handbok och du får utbildning i alla delar.

JOBBA MED OSS

bottom of page